logo world of journals

Rosnące zainteresowanie bazą ICI Journals Master List, liczba zgłoszeń oraz liczba czasopism, które nie spełniły kryteriów wymaganych do procesu indeksacji zainspirowały nas do powołania globalnej bazy czasopism naukowych ICI World of Journals. ICI Journals Master List pozostaje indeksacyjną bazą czasopism naukowych, które pozytywnie przejdą proces wieloparametrycznej oceny.

W bazie ICI World of Journals zostały zgromadzone informacje dotyczące czasopism naukowych z różnych źródeł. Tym samym udostępniamy naukowcom kompleksową informację dotyczącą obszaru działalności, redakcji czy publikacji naukowych czasopism.

ICI World of Journals to jedna z największych międzynarodowych baz danych o czasopismach naukowych z całego świata, w której mogą zarejestrować się wszystkie periodyki. Obecnie w bazie zarejestrowanych jest przeszło 43 tysiące czasopism. Z uwagi na duże zainteresowanie czasopism z całego świata naszą bazą, wprowadziliśmy usprawnienia oraz funkcjonalności mające na celu wykrycie stosowania praktyk „predatory journals”. Ideą bazy ICI World of Journals jest stworzenie przestrzeni, w której czasopisma naukowe decydują się poddać weryfikacji środowiska naukowego pod tym kątem.

W ramach bazy ICI World of Journals każda redakcja uzyskuje bezpłatny dostęp do systemu informatycznego, który umożliwia prowadzenie Paszportu Czasopisma. Jest to nowoczesny sposób prezentacji periodyku. Dzięki temu, naukowcy przeszukujący bazę ICI World of Journals w poszukiwaniu rzetelnych i wiarygodnych czasopism, uzyskują najbardziej aktualne informacje. Sprawdź jakie jeszcze możliwości daje redakcjom dostęp do Paszportu Czasopisma.

W bazie ICI World of Journals dane o czasopismach gromadzone są w podziale na kilka sekcji. Poza informacjami na temat składu zespołu redakcyjnego, wydawcy, wersji online czy opisu, redakcja może także umieścić informacje o zawartości poszczególnych wydań (m.in. tytuły artykułów oraz autorów wraz z afiliacjiami). Umieszczenie metadanych oraz informacji o wkładzie autorów w proces powstawania artykułu naukowego, zapewnia naukowców odwiedzających naszą bazę o transparentności działań redakcji. Publikacja pełnej bibliografii załącznikowej w systemie ICI World of Journals pozwala również zidentyfikować cytowania czasopisma. Redakcje czasopism mogą także udostępniać pełne teksty artykułów naukowych publikowanych w periodyku, umożliwiając tym samym jego wejście do świata cyfrowej nauki. Digitalizacja treści jest podstawą zwiększenia grona odbiorców oraz dotarcia do naukowców z całego świata. Czasopisma zarejestrowane w bazie ICI World of Journals mogą składać roczną ankietę oceny do bazy ICI Journals Master List.

Rejestracja czasopisma w bazie, dostęp do systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie treściami w Paszporcie Czasopisma czy zamieszczenie artykułów naukowych jest bezpłatna.