ICI JML

Ewaluacja na życzenie

Indeksacja czasopism w bazie ICI Journals Master List w ścieżce standardowej jest bezpłatna, lecz z powodu ilości czasopism rokrocznie przechodzących proces oceny, jej wyniki publikowane są na jesieni. Ewaluacja na Życzenie w bazie ICI Journals Master List to przyspieszona ścieżka oceny czasopisma, dzięki której Redakcja otrzyma obliczony wskaźnik Index Copernicus Value (ICV) w ciągu 14 dni od momentu spełnienia warunków formalnych oraz opłacenia faktury. Raport Szczegółowy z oceny, który Redakcja otrzyma wraz z wynikiem Ewaluacji na Życzenie, pozwoli zidentyfikować mocne strony czasopisma oraz obszary wymagające poprawy.

Koszt Ewaluacji na Życzenie jednego czasopisma naukowego wynosi 500,00 zł netto + 23% VAT.

Należy pamiętać, że zamówienie Ewaluacji na Życzenie nie zwalnia z konieczności spełnienia kryteriów wstępnych oraz warunków formalnych indeksacji, które są niezbędne do weryfikacji czasopisma oraz obliczenia wskaźnika ICV.

JAK ZAMÓWIĆ EWALUACJĘ NA ŻYCZENIE?

Aby zamówić Ewaluację na Życzenie należy skorzystać z formularza online znajdującego się w zakładce Ewaluacja na Życzenie po zalogowaniu się na konto Reprezentanta Czasopisma lub złożyć zamówienie:

• pod numerem telefonu +48 22 487 53 93
• adresem e-mail: evaluation@indexcopernicus.com

Wynik oceny otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu 14 dni od opłacenia faktury otrzymanej w chwili zamówienia oraz spełnienia warunków formalnych, a Raport Szczegółowy będzie do pobrania po zalogowaniu na konto czasopisma.