ICI JML

Dla redakcji

 

Baza ICI Journals Master List jest znana Redakcjom czasopism naukowych już od ponad 14 lat. Obecnie, prezentujemy Państwu nową odsłonę serwisu. Dzięki wprowadzonym zmianom mamy nadzieję ją systematycznie powiększać.

ICI Journals Master List pomaga Redakcjom czasopism naukowym zwiększać swój zasięg oraz rozwijać współpracę z otoczeniem naukowym. Kompletny, uzupełniony i aktualny Paszport Czasopisma pozwala:

• zaprezentować czasopismo szeroko rozumianemu otoczeniu naukowemu;

• poszerzać grono autorów i recenzentów;

• budować liczbę cytowań dzięki dostępności treści naukowych czasopisma.

Kompletny i pełny Paszport Czasopisma posiadają periodyki, które:

• na bieżąco aktualizują informacje o czasopiśmie;

• składają każdego roku ankietę ewaluacyjną czasopisma;

• poddają się dorocznemu procesowi oceny;

• udostępniają bibliografię załącznikową publikowanych treści.

Dla wszystkich Redakcji, które zarejestrowały swoje czasopismo dostępny jest bezpłatny Panel Redakcyjny dzięki któremu, po zalogowaniu można:

1.Zarządzać informacjami o periodyku, a tym samym dbać o aktualność i kompletność prezentowanych danych.

2.Składać ankietę czasopisma do oceny w bazie ICI Journals Master List.

3.Wprowadzać na bieżąco dane dotyczące bibliografii załącznikowej opublikowanych artykułów.

Prezentowana witryna jest nowym autorskim rozwiązaniem Index Copernicus International i będzie stale rozwijana i rozbudowywana. Serwis przeznaczony jest dla osób będących uczestnikami życia naukowego, dlatego chcemy wspólnie z Państwem udoskonalać nasz serwis. W przypadku zidentyfikowanych błędów lub uwag dotyczących funkcjonalności prosimy o informację na adres mailowy suggestions@indexcopernicus.com